Spring naar de inhoud

Kinderopvang Lilou, Kerkstraat 20, 9550 Herzele

Welkom op onze website.
Kinderopvang Lilou

Kinderopvang Lilou

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar
Kinderopvang Lilou

VISIE + MISSIE

ELK KIND IS UNIEK EN WAARDEVOL, we hebben respect voor de talenten van het kind en de wijze waarop een kind zich ontwikkelt.

Visie + Missie

ELK KIND IS UNIEK EN WAARDEVOL,

we hebben respect voor de talenten van het kind
en de wijze waarop een kind zich ontwikkelt.

ONZE VISIE

Elk kind is uniek en waardevol. We hebben respect voor de talenten van het kind en de wijze waarop een kind zich ontwikkelt. We gaan ervan uit dat het kind zelf-ontdekkend leert. Elk kind bezit vanaf de eerste dag reeds veel vaardigheden. Deze komen spelenderwijs te voorschijn en zorgen voor ontwikkeling. De nadruk ligt op de kinderen hun sterktes en niet op wat ze minder goed beheersen. Daar kinderen een drang hebben om dingen te onderzoeken, leggen we als begeleiders vooral de nadruk op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheden.

Baby’s leven bij ons op hun eigen dagritme. We trachten hierbij in onze werking de gewoontes van thuis zoveel mogelijk door te trekken zodat het kind zich veilig en goed voelt. Naast de noodzakelijke basisbehoeften wordt het kind met voldoende liefde omringd. Op deze wijze wordt het kind zich bewust van zichzelf en zijn omgeving en kan het zo opgroeien tot een flinke peuter. Elk kind moet de kans krijgen zich te ontwikkelen op zijn eigen tempo en ritme, met wederzijds respect voor elkaars mogelijkheden en beperkingen.

Onze peuters groeien stapsgewijs binnen het groepsgebeuren en bekomen op deze wijze een ideale voorbereiding op de kleuterschool. De eigenheid en ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal. Ze leren rekening houden met elkaar en ontwikkelen hun sociale vaardigheden terwijl hun zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Door een voldoend en aangepast aanbod van spelmogelijkheden wordt de keuzevrijheid van de peuters gegarandeerd.

ONZE MISSIE

Onze doelstelling is het bieden van een volledig pedagogisch verantwoorde opvang voor baby’s en peuters van 3 maanden tot 3 jaar. Hierbij staat de zelfontplooiing en persoonlijkheidsvorming centraal.

We creëren een veilige en kindvriendelijke omgeving waarin kinderen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en hun vaardigheden ontplooien.

Wij vinden het belangrijk dat de opvang plaatsvindt in een huiselijke omgeving waar zij zich veilig en geborgen voelen. In de begeleiding en het aanbod van de activiteiten wordt er telkens rekening gehouden met de ontwikkeling en behoeften van elk kind individueel. De kinderen worden gestimuleerd om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Welbevinden en betrokkenheid staan centraal in onze werking. Het is maar wanneer kinderen zich goed in hun vel voelen, plezier kunnen hebben en in staat zijn om te exploreren dat ze zich verder kunnen ontwikkelen. We proberen het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, zodat kinderen met een positief zelfbeeld de opvang kunnen verlaten.

Kinderopvang Lilou

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!